Artykuł sponsorowany

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Księgowość i rachunkowość to dwa pojęcia, które często są używane zamiennie, jednak mają różne znaczenie i zakres obowiązków. Oba terminy odnoszą się do zarządzania finansami, ale różnią się pod względem celów, metod i zastosowań. W tym artykule przedstawimy kluczowe różnice między księgowością a rachunkowością oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw.

Przeczytaj również: Co obejmują usługi księgowe dla fundacji?

Czy księgowość i rachunkowość to to samo?

Księgowość to proces systematycznego gromadzenia, rejestrowania, klasyfikowania, analizowania i interpretowania danych finansowych przedsiębiorstwa. Głównym celem księgowości jest dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji finansowych przez zarząd, inwestorów i inne zainteresowane strony. Rachunkowość natomiast to szersze pojęcie, obejmujące zarówno księgowość, jak i inne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, takie jak analiza kosztów, planowanie budżetu czy kontrola finansowa.

W księgowości stosuje się różne metody pracy, takie jak podwójne zapisywanie transakcji czy rejestrowanie zdarzeń gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych. Księgowość opiera się na zasadach rachunkowości, które są powszechnie uznane i stosowane na całym świecie. Narzędzia używane w księgowości to przede wszystkim książki rachunkowe, takie jak dziennik, księga główna czy ewidencje pomocnicze. Rachunkowość w Gdyni i innych miastach natomiast korzysta z szerszego spektrum narzędzi analitycznych, takich jak analiza wskaźnikowa, analiza wariantowa czy prognozowanie finansowe.

Księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kontrolowanie dokładności i zgodności danych finansowych z obowiązującymi przepisami. Księgowy może również zajmować się rozliczeniami podatkowymi oraz obsługą płac. Rachunkowość obejmuje szerszy zakres obowiązków, takich jak analiza finansowa, zarządzanie płynnością finansową, planowanie inwestycji czy optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa.

Księgowość dostarcza informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy rachunek przepływów pieniężnych. Te informacje są wykorzystywane przez zarząd do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji, dywidend czy finansowania działalności. Rachunkowość natomiast pozwala na analizę danych finansowych w szerszym kontekście, uwzględniając m.in. konkurencję, warunki rynkowe czy strategię przedsiębiorstwa.