Artykuł sponsorowany

Co obejmują usługi księgowe dla fundacji?

Co obejmują usługi księgowe dla fundacji?

Fundacje odgrywają ważną rolę w polskim społeczeństwie, realizując cele charytatywne, edukacyjne czy kulturalne. Aby funkcjonować sprawnie, muszą one prowadzić prawidłową księgowość, co często stanowi wyzwanie. Właśnie dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnych usług księgowych dedykowanych fundacjom, które mogą znacznie ułatwić zarządzanie finansami i zgodność z przepisami prawa. W artykule przedstawiamy, jakie usługi obejmuje taka współpraca oraz jakie korzyści płyną z wynajęcia ekspertów w tej dziedzinie.

Przeczytaj również: Podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Jakie usługi świadczą biura rachunkowe fundacjom?

Usługi księgowe dla fundacji obejmują przede wszystkim prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Księgowi zajmują się rejestrowaniem wszystkich operacji gospodarczych fundacji, takich jak przychody, koszty, należności czy zobowiązania. W oparciu o te dane tworzone są sprawozdania finansowe, które muszą być przedstawiane zarówno organom nadzoru, jak i darczyńcom czy innym instytucjom współpracującym. Dobre biuro rachunkowe pomoże także w przygotowaniu sprawozdań z działalności statutowej oraz innych dokumentów wymaganych przez prawo.

Kolejnym aspektem usług księgowych w Markach i innych miastach dla fundacji, są rozliczenia podatkowe oraz zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Fundacje są zwolnione z niektórych podatków, jednak muszą sporządzać deklaracje podatkowe i zgłaszać się do odpowiednich urzędów. Specjaliści od księgowości pomogą w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto, jeśli fundacja zatrudnia pracowników, biuro rachunkowe zajmie się także sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Fundacje często korzystają z różnych źródeł finansowania, takich jak dotacje, darowizny czy wpływy z działalności gospodarczej. Profesjonalne usługi księgowe mogą pomóc w identyfikacji możliwości pozyskania środków oraz w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Księgowi mogą także doradzić w zakresie optymalizacji podatkowej, co pozwoli fundacji zaoszczędzić środki, które mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych. Współpraca z biurem rachunkowym może również ułatwić kontrolę finansów oraz monitorowanie wydatków, co jest kluczowe dla utrzymania transparentności działalności fundacji.